اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

ساعت کاری

شنبه - پنج شنبه 8:30 تا 13:30

تماس با ما

04533635527

ایمیل کاری

info@khayerin-ard.ir

افراد مبتلا به MS زیر 20 سال

افراد مبتلا به MS  تحت حمایت شمیم مهر، افراد زیر بیست سالی هستند که به علت عدم

وجود موسسه یا نهادی جهت حمایت مالی در سطح استان اردبیل تحت پوشش موسسه قرار گرفته و با ارائه مدارک پزشکی هزینه های درمانی خود را دریافت می نمایند.

افراد مبتلا به MS  تحت حمایت شمیم مهر، افراد زیر بیست سالی هستند که به علت عدم

وجود موسسه یا نهادی جهت حمایت مالی در سطح استان اردبیل تحت پوشش موسسه قرار گرفته و با ارائه مدارک پزشکی هزینه های درمانی خود را دریافت می نمایند.

افراد مبتلا به MS  تحت حمایت شمیم مهر، افراد زیر بیست سالی هستند که به علت عدم

وجود موسسه یا نهادی جهت حمایت مالی در سطح استان اردبیل تحت پوشش موسسه قرار گرفته و با ارائه مدارک پزشکی هزینه های درمانی خود را دریافت می نمایند.