اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

ساعت کاری

شنبه - پنج شنبه 8:30 تا 13:30

تماس با ما

04533635527

ایمیل کاری

info@khayerin-ard.ir

برگزاری دومین کارگاه آموزشی روانشناسی در بنیاد

برگزاری دومین جلسه ازکارگاه روانشناسی در بنیاد برای کارکنان این مجموعه در ارتباط با خود شناسی و ارتباط موثربا افراد تحت پوشش بنیاد