اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

ساعت کاری

شنبه - پنج شنبه 8:30 تا 13:30

تماس با ما

04533635527

ایمیل کاری

info@khayerin-ard.ir

 

 

ساخت مدرسه کامل

در این روش “زمین” مورد نیاز برای ساخت مدرسه در استان های مختلف کشور از سوی جامعه خیرین مدرسه ساز تامین شده و هزینه ساخت مدرسه براساس برآوردهای سازمان نوسازی مدارس کشور و نظارت فنی این سازمان از سوی خیر  یا خیرین محترم تامین می شود.

مشارکت در ساخت مدرسه

در این روش حداقل 50 درصد از هزینه ساخت مدرسه از سوی خیر محترم و مابقی از سوی جامعه خیرین مدرسه ساز و یا سازمان نوسازی مدارس کشور تامین می شود. در مورد پروژه های بزرگ، کاهش سهم خیر تا 30 درصد نیز قابل انجام است که پس از مذاکره و انعقاد تفاهم نامه انجام می شود.

مشارکت در تکمیل پروژه های نیمه تمام

در حال حاضر حدود 4 هزار پروژه نیمه تمام آموزشی در سطح کشور وجود دارد که بین 30 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.خیرین محترم می توانند تکمیل این پروژه ها مشارکت نمایند. این پروژه ها مشابه سایر پروژه های خیری به نام خیرین محترم نامگذاری خواهند شد.