اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

ساعت کاری

شنبه - پنج شنبه 8:30 تا 13:30

تماس با ما

04533635527

ایمیل کاری

info@khayerin-ard.ir

 

 

اهدای زمین به دو صورت صرف ساخت مدرسه می شود؛
ساخت مدرسه در زمین اهدایی

ساخت مدرسه از طریق فروش زمین اهدایی

  • نکته 1:زمین های اهدایی به جامعه خیرین باید دارای اسناد مالکیت کامل و بلامعارض بوده و برای ساخت مدرسه به جامعه خیرین مدرسه ساز کشور واگذار شود.
  • نکته 2:جامعه خیرین در زمین اهدایی، طبق نظر خیر محترم اقدام به ساخت مدرسه نموده و این مدارس به نام خیرین محترم نامگذاری خواهد شد.
  • نکته 3:خیر محترم می تواند نسبت به فروش زمین مورد نظر اقدام نموده و نسبت به انعقاد تفاهم نامه برای ساخت مدرسه با جامعه خیرین مشارکت نماید