اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

ساعت کاری

شنبه - پنج شنبه 8:30 تا 13:30

تماس با ما

04533635527

ایمیل کاری

info@khayerin-ard.ir

 

 

1- اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی الباقیات و الصالحات درجامعه و بهره گیری در جهت ساخت مدارس .
2- نظارت برحسن انجام نظریات و اهداف شرعیه خیّرین در طول حیات خیّر و بعد از آن .
3- ایجاد زمینه های مناسب حمایتی ( اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ) جهت تداوم امورخیّرین در ساخت مدارس .
4- برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمکهای مردمی و دولتی درجهت احداث مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش.
5- نظارت برحسن انجام فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس خیّر ساز که به صورت هیئت امنایی اداره می شوند .
6-نظارت به منظور حسن احداث پروژه های خیّر ساز با همکاری اداره کل نوسازی استان .